Неділя
21.07.2024
17:31
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
МЕТОДИЧНА РОБОТА
ВИХОВНА РОБОТА
БЛОГИ ВЧИТЕЛІВ
РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧНЯМ
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі сайту
Червонопільська ЗОШ I-III ст. Осипенківської сільської ради

Про шкідливі звички та роль батьків в розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя
05.02.2016, 09:01

 Звичка — друга натура?

Підростаютьнашідіти... Із маленьких дітлахів вони перетворюються на підлітків. Зростаютьдіти, і більшсерйознимистаютьпроблеми, з якими ми стикаємось.

Сьогодні нам хотілося б запропонувати вам замислитись про шкідливізвички, щопідстерігають на життєвому шляху кожнулюдину, якіздатніперекреслити все життя.

Як вберегтисвоюдитинувідкуріння, алкоголю, наркотиків? Можливо, ми не знайдемосьогодніунікального рецепту, але спробуємопочатирозбиратися у ційпроблемі.

Чомупідліткипочинаютьпалити, вживати алкоголь?

Підлітковийвік — вікстановлення. Підлітокще погано знаєнавколишнійсвіт, самого себе. Вінпоспішаєжити, увійти у світдорослих людей, все хочепопробувати, про все скластивласну думку. Якщо ж до цьогододатичималонових проблем, першірозчарування, драми, то можназрозуміти, чомусамепідлітоктакийсхильний до шкідливихзвичок. Психологи за результатами обслідуваньшколярів, якімаютьшкідливізвички, склали так званий рейтинг причин, що, на думку самих підлітків, відігралинайважливішу роль у прийнятті ними згубногорішення.

1) Бажанняпоходити на своїхдрузів, знайомих, відповідатисвоїйгрупіоднолітків.

2) Бажаннявідчутиновіприємнівідчуття, проякі так багаторозповідаютьосвіченізнайомі.

3) Цікавість, прагненнявипробувати себе у новій, майжеекстремальнійситуації.

4) Впливавторитетної для підліткалюдини.

5) Прагненнязабутися, розслабитися, знятинапругу, неприємнівідчуття.

6) Прагненнядемонстративного протесту.

Таким чином, найбільшдієвою причиною залученняпідлітків до алкоголю та іншихшкідливихзвичок є бажанняпоходити на своїхдрузів, знайомих, відповідативподобаннямсвогооточення.

Але перед очимапідлітківзавждиприсутній приклад батьків, якіабозловживаютьшкідливимизвичками, абодотримуються здорового способу життя.

Чивартообговорювати з дитиною проблему шкідливихзвичок, якщо вини є у батьків?

Існуєдвіголовніпричини, черезякі батьки ухиляютьсявідрозмов з дитиною про тютюн та алкоголь:

— батьки вважають, що не мають права говорити про це, аджесаміпалятьабовживають алкоголь;

— батьки не вважають за необхіднеторкатисьцієїпроблеми, тому щосамі не палять і не вживають алкоголь і гадають, щоїхнього прикладу для дитинидостатньо.

Шановні батьки, в обохвипадкахвиробитепомилку. Незалежновід того, вживаєтевисамічині, розмова на цю тему завждикорисна. Вашадитинаще не визначилась, тому їїможе «занести» в будь-якийбік. Дужеважливо не ухилятисьвідзапитаньдитини з приводу вашоїособистоїповедінки.

Однак, чимбільшвідвертими будете ви, тимпростіше буде вашійдитинізрозуміти те, щови говорите. Наприклад, ви можете сказати, щодобрерозумієте ту шкоду, яку завдаєпаління, але самі не в змозіпозбавитисьцієїзвички. Якщо у вашійродинініхто не палить і не п'є, то винапевнеподаєтегарний приклад. Проте, на практицібуває і так, що позитивна атмосфера вродині сама по собі не виховує в дитиніпротидіюзовнішньомувпливу. Тож і в цьомувипадкупідліткупотрібнабатьківськапорада.

Як самепотрібнообговорювати з підлітком проблему шкідливихзвичок?

Перш за все визначте, щовихочете донести до свідомостідитини, яку думку сформувати? Пам'ятайте, метою вашоїрозмови про негативнийвпливвживання алкоголю, тютюну — не відгородитидитинувідзіткненняізцимиречовинами, але навчитиприйматирозумнірішення, займатиправильну і відповідальнупозицію при зустрічі з цимиречовинами.

У реальному життііснуютьдеякітруднощідотриманняприйнятогорішення, тому обов'язковомає бути обговореною тема існування і важливостісоціальноговпливу. Ваша дитина повинна знати про впливоточеннянанеї (а також про вплив, який вона можездійснити на своєоточення). Підліток повинен навчитисяказати «ні» тому, хтопропонуєйомущосьпогане. Тому вимаєтевиявлятиінтерес до того, чимзаймаютьсядрузівашоїдитини.

Як загартуватидитинунастільки, щоб вона могла сказати «ні» спокусі? Відповідьшукаютьдорослі по всьомусвіту. Психологи радять батькам поставити перед собою два завдання:

— сформувати в дитиниставлення до спокуси, уміннядатиїйточнуоцінку і сказатисобі: «Так, у світі є багато речей, щоприносятьзадоволення. Деякі з-них небезпечні, і я зуміюпобудуватисвоєжиття без них»;

— створитиумови для об'єднанняпідлітківнавколопозитивнихцілей. Фахівціпропонуютьпрактичніпоради, якіможутьвиявитиськориснимипідлітку в певнихситуаціях. Вони пишуть, щовідмовавід спиртного абонаркотиків — не такавже легка й справа. Вона потребуєсерйозногообмірковування, певної практики і підтримкизісторони, а головне — силиволі. Психологи пропонуютьнавчитидитинускористуватисянайбільшприйнятноювідповіддю при відмовівідзапропонованого наркотику чи алкоголю.

Підсумкизборів.

Підлітокпрагневирватись з-під диктату дорослих. Як свідчатьжиттєвіспостереження, ми всі не дуже любимо прислухатись до чужої думки. А дитинітимбільшехочетьсявипробувати себе без будь-чиєїдопомоги, поради. Тож не позбавляйтеїїцієїнагоди, наскількицеможливо. Навчітьдитинуприйматиправильнірішеннясамостійно, і висамівідчуєте, щоце — запорукаїїщасливогожиття і вашогоспокою.

На останокнашоїзустрічіпропоную вам, шановні батьки, сформуватипринципипідтримкидитини, яківбережутьїїздоров'я і щастявашоїродини:

— терпимість;

— увага;

— тактовність і делікатність;

— обов'язковедотримування слова як важливогоінструменту в родиннихстосунках;

— умінняпоставити себе на місцедитини;

— гнучка система контролю, яка не пригнічуєпідлітка, а підтримуєйого.

У родинідітиодержуютьпершінавичкиздорового способу життя. Але лише здорова не тільки у фізичному, а й у соціально-моральному сенсі родина зможевиростити та виховатиздорову в усіхвідношенняхлюдину. Восновіродинилежитьлюбовусіхчленівродини один до одного. Але є двіособливілюдини, якідають початок родині, ростять нас. Цебатько ймати - першізразкимужності та жіночності.

Діти та підліткивбирають у свою свідомість у першу чергу не наставляння, умовляннячи погрози, а ту атмосферу, яку створюють батьки, спілкуючисьміж собою та з оточуючими. Якими принципами керується родина, такіпринципипокладаються в основу ставлення до життя й у дітей.

Сьогодні ми з вами торкнулисяважливої теми, щостосується і морального обличчя наших дітей і, насампередїхздоров'я. А здоров'ядітей – « крихкакришталева кулька », і тримаютьїї три атланти: спадковість, спосібжиття і середовище.

Пам'ятайте, щодитина – дзеркалосвоїхбатьків. Як у краплині води відбиваєтьсясонце, так само і в дітяхвідбиваєтьсяособистість батька та матері. Майбутнєналежитьтількидітям. Робіть все, щоб дитинство і майбутнє наших дітей були прекрасними. Любові й довіри, щирості та взаєморозуміння, успіхів та щастя вам та вашим дітям!

Категорія: Батьківський лекторій | Додав: cypress
Переглядів: 931 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0